Kontakt

Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa Trećim energetskim paketom

Kralja Milana 17

11000 Beograd

Telefon: +381 11 33455 88

E-mail: ldkserbia@ldk.gr

map